Właścicielem sklepu jest: P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska ul. Ks. P. Ściegiennego 15 95-015 Głowno NIP 733 000 09 23 REGON 470590240 tel. 42 7194174 email: esklep@alles.pl

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.

Sklep internetowy alles.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu internetowego alles.pl, lecz w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również przez e-mail.

Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych o których informują stosowne komunikaty.

Zamówienie jest uznane za dokonane z chwilą użycia przez klienta przycisku oznaczonego: Klikając przycisk, potwierdzasz zakup „Kupuję i płacę”.

Zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych w postaci:

Imię i Nazwisko

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Sklep alles.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcie zamówienia w przypadku, gdy dane klienta będą niekompletne. Zastrzegamy również możliwość telefonicznego potwierdzenia danych w przypadku wątpliwości z naszej strony np. niezgodnych danych teleadresowych.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie alles.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych, pakowne w opakowanie produktowe oraz opakowanie do przesyłki.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT – po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu w zakładce z danymi kontaktowymi.

Do cen zamówienia doliczane są koszty przesyłki i jej ubezpieczenie, za wyjątkiem wysyłek promocyjnych lub przyznanych upustów.Koszt wysyłki jest stały i wynosi:

Przy zapłacie opłaconej z góry – 16 zł

Przy płatności przy odbiorze – 20 zł

Na koszt przesyłki składa się :

- przesyłka kurierem,

- bezpieczne opakowanie,

- ubezpieczenie paczki,

Sklep alles.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bez podawania przyczyny. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności towaru w magazynie. Gdy akurat brakuje części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Płatność

alles.pl oferuje płatność przy wykorzystaniu serwisu PayU, zapłaty przelewem standardowym lub zapłatę przy odbiorze przesyłki. Automatyczna autoryzacja płatności oferowana przez PayU.pl umożliwia szybszą realizację przesyłki oraz pewność, iż złożone zamówienie jest zapłacone. Pozwala także uniknąć kłopotów z ręcznym wyszukiwaniem wpłat za konkretne zamówienia i obsługi np. płatności częściowych.Aby złożyć przelew tradycyjnie lub za pośrednictwem konta obsługiwanego przez internet lub przy wypełniania papierowego formularza przelewu np. w oddziale banku, prosimy o uwzględnienie w tytule przelewu numeru zamówienia

Dane do przelewu:

P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numer konta bankowego: 61 1750 1093 0000 0000 1063 9425

w tytule: "nr-zamówienia"

Dostawa i odbiór

Wysyłka realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Koszty wysyłki na terenie Polski jest stały i wynosi:

16 zł – wysyłka przy przedpłacie

20 zł – płatność przy odbiorze

Przy niektórych akcjach promocyjnych kwota może być bezpłatna .

Przesyłka jest zlecana zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie towaru w trakcie transportu.

W przypadku uszkodzenia towaru z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany towaru na nowy. Koszty naprawy i/lub wymiany towaru na nowy nie obciążają kupującego.

Odbierający ma obowiązek sprawdzić przy kurierze, czy otrzymany towar nie został uszkodzony, jeżeli kupujący wykryje uszkodzenie należy przy kurierze sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki a następnie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji droga mailową bądź telefoniczną.

Aktualne koszty wysyłek podawane są zawsze w podsumowaniu zakupów i mogą w niektórych przypadkach wynosić 0 zł. Po wysyłce , udostępniamy numer paczki, dzięki któremu można sprawdzić, co dzieje się z wysyłką.

Czas realizacji zamówienia:-przy płatności przy odbiorze liczy się od chwili złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia kurierowi.
- Przy płatności kartą płatniczą lub przelewem liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy za zakupiony towar na koncie bankowym do chwili przekazania zamówienia kurierowi.
- Sklep alles.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego nie zależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wydłużenia czasu dostawy Klient ma prawo do kasacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
- W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnym podanym czasie realizacji, termin dostawy będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia.- W przypadku uchylania się od odbioru paczki, lub nie odebrania jej bez podania przyczyny, klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami .

Wysyłka za granicę Polski

Sklep nie wysyła zakupionych towarów poza granicę Polski.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r Nr 827 z późniejszymi zmianami) kupującemu, który jest Konsumentem, co oznacza klienta, który kupuje towar za pośrednictwem alles.pl dla celów nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy bez podania przyczyny i poniesienia dodatkowych kosztów.Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia do umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy do siedziby firmy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia zwrotu). niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie; W każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient będący konsumentem w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed tym terminem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości, przysługuje zwrot lub postępowanie reklamacyjne.

Przesyłka jest zlecana zewnętrznym firmom kurierskim, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany towaru na nowy.

Odbierający ma obowiązek sprawdzić przy kurierze, czy otrzymany towar nie został uszkodzony, jeżeli kupujący wykryje uszkodzenie należy przy kurierze sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji droga mailową bądź telefoniczną.

Przyjęcie przez Sklep zwracanego towaru jest warunkowane:

- terminem, maksymalnie 14 dni od czasu otrzymania przesyłki,

-towar ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne oraz jego opakowanie nie mogą nosić śladów użytkowania, winny być w stanie niezmienionym,

-do przesyłki musi zostać dołączony oryginał dowodu zakupu.

- W przypadku zwrotu prosimy wypełnić a dołączyć do przesyłki formularz zwrotu : FORMULARZ ZWROTU PDF

Zwroty prosimy kierować na adres Sklepu z dopiskiem „zwrot”. Klient dokonuje zwrotu na koszt własny.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym .

Przy zakupie na fakturę, warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@alles.pl lub telefonicznie pod nr 42 719 08 95. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na zdjęciach bielizna oraz jej kolor był jak najbardziej zbliżony do prawdziwego, jednak w zależności od indywidualnych ustawień wyświetlanego obrazu, jakości matrycy itp. kolor może różnic się od rzeczywistego.

Wybarwienia materiału bielizny zakupionych w różnych odstępach czasu mogą różnić się odcieniem. Powyższe nie stanowi podstawy reklamacji.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Promocje

W sklepie organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne trwające określony czas, promocje na określone produkty lub przyznawane upusty procentowe na zakupy.

-„Wysyłka za darmo” – przy niektórych akcjach promocyjnych ( np. przekroczenie określonej kwoty) , udzielanych rabatach, voucherach, kuponach, kodach rabatowych itp., koszty przesyłki mogą wynosić 0 zł ( bezpłatna wysyłka )

Do innych czasowych akcji promocyjnych stosuje się oddzielne regulaminy.

Polityka plików Cookies w PPHU Alles Alicja Wojciechowska

1. Administratorem informacji jest Alicja Wojciechowska działająca pod firmą PPHU Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. P. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno).

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

3. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170

4. Pliki Cookies, czyli tzw. ciasteczka to dane informatyczne i zarazem niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane, a następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej administratora.

5. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do aktualnych potrzeb Użytkownika, a w szczególności do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, jak również pliki Cookies są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, dzięki którym Administrator może ulepszyć swoją stronę.

7. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej i przez to rozpoznają urządzenie, z którego korzysta co pozwala na optymalne wyświetlanie zawartości strony internetowej dostosowanej również do potrzeb Użytkownika.

8. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora

9. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies, mianowicie sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej. Z kolei pliki Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, tj. określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

11. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.