Projekty UE

,,Specjalistyczne usługi doradcze szansą na rozwój firmy PPHU ‘’ALLES” Alicja Wojciechowska”

Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczony firmie: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska.

Planowane efekty: zakup i wdrożenie rezultatów usług IT w przedsiębiorstwie PPHU ALLES Alicja Wojciechowska.

Wartość projektu: 523 980,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 362 100,00 PLN