O nas

W 1992 roku małżeństwo Alicja i Sławek Wojciechowscy mimo ogromnej transformacji gospodarczej w jakiej znalazła się ówczesna Polska, rozpoczęli małą manufakturę gorseciarstwa. Pasja i konsekwencja w dążeniu do realizacji marzeń pomagały pokonać wszelkie przeciwności ustroju z jakimi musiał się zmagać ówczesny przedsiębiorca. Dzięki determinacji, dziś jest to jeden z wiodących producentów bielizny w Polsce. Z biegiem upływu lat w zarządzanie firmą włączają się dzieci właścicieli wspólnie rozwijając rodzinną firmę, budując kapitał na przyszłość.

  •  Alles to firma rodzinna ze stuprocentowym kapitałem polskim
  • Obecnie firma zatrudnia ok 130 osób, w tym wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zarządzającą.
  • Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz komputerowym systemem przygotowania produkcji.
  • W 2008 roku powstała firma handlowa Alles Company Sp. z o.o.
  • Współpracuje z renomowanymi dostawcami surowców do produkcji bielizny .
  • Firma jest członkiem „ Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej”, „Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody - Lewiatan”, "Klubu Integracji Europejskiej".
  • współpracuje z „Klastrem Innowacyjnego Przemysłu i Mody”

Informacja

Informujemy że w dniach 26 i 27 stycznia 2020r dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przy zaangażowaniu środków unijnych mieliśmy możliwość zaprezentowania własnych produktów podczas targów bielizny LingeriePRO w Antwerpii.
Dofinansowanie udziału w targach zostało udzielone w ramach realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli wspiera Łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.

Informacja


PPHU ALLES ALICJA WOJCIECHOWSKA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „WDROŻENIE OPRACOWANEGO MODELU BIZNESOWEGO SZANSA NA ROZWÓJ FIRMY”. Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa.  Dofinansowanie projektu z UE: 289 000,00 zł