Regulamin Sklepu internetowego alles.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego alles.pl jest: P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska, ul. Ks. P. Ściegiennego 15 95-015 Głowno NIP 733 000 09 23 REGON 470590240 tel. 42 7194174 e-mail: esklep@alles.pl

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Sklep internetowy alles.pl jako przedsiębiorca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem serwisu internetowego alles.pl, w związku z czym zastosowanie znajdują przepisy chroniące konsumentów, np., możliwość odstąpienia od umowy.

lecz w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również poprzez e-mail.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę w ciągu 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem przerw technicznych, o których informują na bieżąco stosowne komunikaty.

5. Zamówienie jest uznane za dokonane z chwilą zastosowania przez Klienta przycisku oznaczonego: „Klikając przycisk, potwierdzasz zakup „Kupuję i płacę”.

6. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

7. Słowniczek pojęć:

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT- osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze sklepu internetowego alles.pl, polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia jednego lub kilku produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i wszystkich produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Produkty są gromadzone w koszyku na bieżąco i nie są tam przechowywane po opuszczeniu przez Klienta sklepu internetowego alles.pl

PRODUKT - dostępna w sklepie internetowym alles.pl rzecz będąca przedmiotem oferty sprzedaży. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym alles.pl są fabrycznie nowe.

PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach sklepu internetowego alles.pl, proponowane w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie ceny, bądź wyprzedaż .

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna, które zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLES.PL - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez sklep internetowy alles.pl na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sklepu internetowego alles.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

SKLEP INTERNETOWY ALLES.PL - platforma umożliwiająca Klientom składanie zamówień pod adresem internetowym www.alles.pl

USTAWA KONSUMENCKA – krajowe i unijne regulacje prawne odnoszące się do kwestii praw konsumentów, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, szczególnie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

II. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przez Klienta produktu, przeniesienie go do koszyka, podanie wymaganych danych osobowych do wysyłki zamówienia oraz uiszczenie należności za wybrane produkty, jak również z tytułu kosztów przesyłki.

2. Sklep internetowy alles.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy dane Klienta będą niekompletne.

3. Sklep internetowy alles.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia danych w przypadku wątpliwości co do poprawności danych osobowych lub danych do wysyłki zamówienia.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym alles.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych, ponadto są pakowne w opakowanie produktowe oraz opakowanie niezbędne do realizacji przesyłki.

5. Sklep internetowy alles.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie wskazanym szczegółowo w ustawie konsumenckiej, jeżeli Klient zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ww. ustawie oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptuje on brak konkretnej cechy Produktu.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym alles.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT – po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu w zakładce z danymi kontaktowymi.

7. Do cen zamówienia doliczane są koszty przesyłki i jej ubezpieczenie, za wyjątkiem wysyłek promocyjnych lub przyznanych upustów.

8. Sklep internetowy alles.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do Sklepu internetowego alles.pl oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego alles.pl bez podawania przyczyny. Wskazane zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

9. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail ze stosownym potwierdzeniem.

10. Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności produktu w magazynie. Gdy w momencie kompletowania zamówienia zabraknie określonego produktu objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał wówczas możliwość dokonania wyboru w następującym zakresie: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania do momentu pojawienia się brakującego produktu w magazynie, anulowanie całości zamówienia.

11. W momencie ogłoszenia przez Sklep internetowy alles.pl promocji, bądź wyprzedaży, przy aktualnej cenie Produktu, zostanie zaprezentowana najniższa cena jaka obowiązywała dany Produkt z 30 dni sprzed obniżki ceny w formie promocji lub wyprzedaży.

12. W przypadku Produktów, które są w ofercie krócej niż 30 dni, na ofercie zostaje zaprezentowana najniższa cena od momentu rozpoczęcia sprzedaży do momentu wprowadzenia obniżki ceny.

13. W przypadku udostępnienia przez Sklep internetowy alles.pl funkcji opinii o danych Produktach, będzie on zamieszczał informację, czy publikowane treści pochodzą od Konsumentów, którzy używali danego produktu, bądź go nabyli.

III. Płatność za zamówienie

1. Sklep internetowy alles.pl oferuje płatność przy wykorzystaniu serwisu PayU, zapłaty przelewem standardowym lub zapłatę przy odbiorze przesyłki. Automatyczna autoryzacja płatności oferowana przez PayU.pl umożliwia szybszą realizację przesyłki oraz pewność, iż złożone zamówienie jest opłacone. Pozwala także uniknąć kłopotów z ręcznym wyszukiwaniem wpłat za konkretne zamówienia i obsługi np. płatności częściowych. Aby zlecić przelew w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem konta obsługiwanego przez Internet lub przy wypełniania papierowego formularza przelewu np. w oddziale banku, należy uwzględnić w tytule przelewu numer zamówienia

2. Klienci chcący dokonać płatności w formie tradycyjnej muszą skorzystać z następujących danych do przelewu:

P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numer konta bankowego: 61 1750 1093 0000 0000 1063 9425

w tytule: "nr-zamówienia"

IV. Dostawa i odbiór

1. Wysyłka zamówienia realizowana jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

2. Koszty wysyłki na terenie Polski są stałe i wynoszą:

16 zł – wysyłka przy przedpłacie

20 zł – płatność przy odbiorze

3. Przy niektórych akcjach promocyjnych kwota wysyłki może nie być naliczona, o czym będzie stanowił konkretny regulamin, bądź podana Klientowi informacja.

4. Aktualne koszty przesyłki podawane są zawsze w podsumowaniu zakupów i mogą w przypadkach określonych w pkt. 3 wynosić 0 zł.

5. W momencie wysłania do Klienta zamówienia, Sklep internetowy alles.pl udostępnia numer przesyłki, dzięki któremu Klient może sprawdzić na jakim jest etapie.

6. Doręczenie przesyłki do Klienta jest zlecane zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie przesyłki także w trakcie transportu.

7. W przypadku uszkodzenia Produktu z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany Produktu na nowy. Koszty naprawy i/lub wymiany Produktu na nowy nie obciążają w tym wypadku

8. W przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki Sklep internetowy alles.pl zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu internetowego alles.pl. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki, ale protokół jest bardzo pomocny w procedurze rozpatrywania reklamacji, a przede wszystkim dla wypełnienia celów dowodowych. O sytuacji tej należy powiadomić sklep internetowy alles.pl drogą mailową: esklep@alles.pl, bądź telefoniczną: 42 719 08 95.

9. Czas realizacji zamówienia jest następujący:

- przy płatności przy odbiorze liczy się od chwili złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

- przy płatności kartą płatniczą lub przelewem liczy się od momentu zaksięgowania środków za zakupiony Produkt na koncie bankowym do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

10. Sklep internetowy alles.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego niezależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

11. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na dostawę Klient dysponuje prawem do anulowania zamówienia.

12. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy, w tym także sobót.

13. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o podanym różnym czasie realizacji, termin dostawy będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia.

14. W przypadku uchylania się przez Klienta od odbioru przesyłki lub nieodebrania jej bez skontaktowania się ze Sklepem internetowym alles.pl, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przechowywaniem przesyłki, bądź ponownym jej doręczaniem.

V. Wysyłka za granicę Polski

Sklep internetowy alles.pl nie wysyła zakupionych produktów poza granicę Polski.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2.

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone w następującej formie:

- pisemnie na adres: P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska, ul. ks. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@alles.pl

- z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe)

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sklep internetowy alles.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sklep internetowy alles.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sklep internetowy alles.pl zwraca płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sklep internetowy alles.pl zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z umową sprzedaży, od której odstępuje.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sklepowi internetowemu alles.pl Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska, ul. ks. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę).

8. Przy zakupie na fakturę, warunkiem zwrotu należności jest odesłanie Produktów, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.

9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z 14 - dniowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. A zatem produkt zwracany musi być kompletny, nieuszkodzony i nieużywany, a ponadto posiadający wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

10. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego alles.pl.

11. Przy zwrocie Produktu Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty jego zwrotu. Sklep internetowy alles.pl może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych produktów od Konsumenta.

VII. Reklamacje produktów z powodu niezgodności Produktu z umową

1. Sklep internetowy alles.pl może ponosić odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach określonych ustawą konsumencką.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w zakupionym Produkcie, Klientowi przysługuje uruchomienie postępowania reklamacyjnego.

3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym alles.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@alles.pl lub telefonicznie pod nr 42 719 08 95. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, jak również należy opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

FORMULARZ REKLAMACJI

4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

- W pierwszym etapie zgłoszenia reklamacji, Klient nie może od razu zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy bez zaistnienia szczególnych, wskazanych w ustawie konsumenckiej, okoliczności, chyba, że brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe żądanie obniżenia ceny albo nawet odstąpienie od umowy.

- A zatem Klient może w pierwszej kolejności zażądać naprawienia, bądź wymiany Produktu na nowy. Jednak żądanie obniżenia ceny lub uprawnienie do odstąpienia od umowy możliwe jest także na tym etapie, jeżeli na podstawie zaistniałych okoliczności jednoznacznie będzie wynikać, że Sklep internetowy alles.pl nie doprowadzi Produktu do zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. W tej sytuacji Kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny, bądź złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a zatem już w pierwszym etapie składania reklamacji.

5. W dalszej kolejności – przy uznaniu reklamacji za zasadną – Sklep internetowy alles.pl dokonuje wymiany Produktu.

6. Po zajęciu stanowiska przez Sklep internetowy alles.pl, Kupujący będzie skorzystać z następujących opcji:

Jeżeli:

- Sklep internetowy alles.pl odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (odmówił naprawy bądź wymiany);

- Sklep internetowy alles.pl nie doprowadził Produktu do zgodności z umową (nie dokonał naprawy bądź wymiany);

- Brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sklep internetowy alles.pl próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

- Z oświadczenia Sklepu internetowego alles.pl lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,

Kupujący może:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

- Odstąpić od umowy

7. Przy odstąpieniu od umowy ze względu na wadę Produktu Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sklepowi internetowemu alles.pl na jego koszt. Sklep internetowy alles.pl zwraca Konsumentowi kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Produktu. Sklep internetowy alles.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na zdjęciach bielizna oraz jej kolor był jak najbardziej zbliżony do prawdziwego, jednak w zależności od indywidualnych ustawień wyświetlanego obrazu, jakości matrycy itp. kolor może różnic się od rzeczywistego.

9. Wybarwienia materiału bielizny zakupionych w różnych odstępach czasu mogą różnić się odcieniem. Powyższe nie stanowi podstawy reklamacji.

10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep internetowy alles.pl do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sklepu internetowego alles.pl za niezgodność Produktu z umową niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sklapu internetowego alles.pl, Sklep internetowy alles.pl dokona odbioru Produktu we własnym zakresie, zaś Klient ma obowiązek Produkt udostępnić.

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. Promocje

1. W Sklepie internetowym alles.pl organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne trwające przez określony czas, jak również występują promocje na określone produkty lub mogą być przyznawane upusty procentowe na zakupy.

2. Przy niektórych akcjach promocyjnych (np. po przekroczeniu określonej kwoty), udzielanych rabatach, voucherach, kuponach, kodach rabatowych itp., koszty przesyłki mogą wynosić 0 zł (jest to tzw. bezpłatna wysyłka).

3. Do innych tymczasowych akcji promocyjnych stosuje się oddzielne regulaminy.

VIII. Postanowienie dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

1. Niniejszy VIII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sklepowi internetowemu alles.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu internetowego alles.pl

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sklep internetowy alles.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu internetowego alles.pl z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sklep internetowy alles.pl może wypowiedzieć umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

6. Zarówno Sklep internetowy alles.pl, jak również jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego konsumentem, a także wobec jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich typowo umyślnie.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem internetowym alles.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego alles.pl. Jednak w pierwszej kolejności dąży się do polubownego rozwiązania sporu.

8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sklep internetowy alles.pl może w każdej chwili wprowadzić zmiany Regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Postanowień niniejszego punktu VIII Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi ze Sklepem internetowym alles.pl umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą (tzw. Przedsiębiorca na prawach konsumenta), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem punktu VIII ust. 4 Regulaminu Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w punkcie VI Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy alles.pl zastrzega sobie, iż może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu internetowego alles.pl, których powodem mogą być:

- kwestie techniczne takie jak rozbudowa, konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sklepu internetowego alles.pl, a także modyfikacja i jego modernizacja,

- wystąpienie tzw. siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich (na które nie ma wpływu Sklep internetowy alles.pl).

2. Sklep internetowy alles.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego hasła, co może spowodować niemożność, bądź też utrudnienia w korzystaniu z Sklepu internetowego alles.pl.

3. Sklep internetowy alles.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w tym w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu internetowego alles.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4. W celu zapoznania się przez Klienta ze sposobem przetwarzana danych osobowych przez Sklep internetowy alles.pl oraz ich ochroną, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Polityki Prywatności zawartej na stronie www.alles.pl Może się także zwrócić bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych w celu dopytania o sposób przetwarzania danych. Pytania w tym przedmiocie można kierować pod nr tel. 600 499 192.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu internetowego alles.pl jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa konsumencka.

6. Wszelkie nieuregulowane niniejszym Regulaminem sytuacje prawne, będą rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Do innych czasowych akcji promocyjnych stosuje się oddzielne regulaminy.


Do innych czasowych akcji promocyjnych stosuje się oddzielne regulaminy.

Polityka plików Cookies w PPHU Alles Alicja Wojciechowska

1. Administratorem informacji jest Alicja Wojciechowska działająca pod firmą PPHU Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. P. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno).

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

3. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170

4. Pliki Cookies, czyli tzw. ciasteczka to dane informatyczne i zarazem niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane, a następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej administratora.

5. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do aktualnych potrzeb Użytkownika, a w szczególności do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, jak również pliki Cookies są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, dzięki którym Administrator może ulepszyć swoją stronę.

7. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej i przez to rozpoznają urządzenie, z którego korzysta co pozwala na optymalne wyświetlanie zawartości strony internetowej dostosowanej również do potrzeb Użytkownika.

8. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora

9. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies, mianowicie sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej. Z kolei pliki Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, tj. określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

11. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.